Vuosikokouksen 14.6.2021 päätöksiä

Mikko Tapani Pitkänen
14.6.2021

Hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja myönnettiin hallituselle vastuuvapaus.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2022.

Kokous esitti Sami Laaksosta puheenjohtajaksi ja valitsi hänet yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Hannu Kohonen, Jari Toivonen, Jani Vakkari ja Mikko Pitkänen. Hannu Kohonen ja Mikko Pitkänen kertoivat kokoukselle, että eivät ole käytettävissä jatkokaudelle.

Kokous esitti hallituksen jäseniksi Jari Toivonen, Jani Vakkari, Jaakko Stark ja Matti Jämsä. Esitetyt henkilöt saivat kokouksen kannatuksen ja heidät valittiin kahdeksi vuodeksi hallitukseen.

Vahvistettiin toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2022.