Yhdistyksen vuosikokous maanantaina 7.9.2020 klo 18 Tampereen Komediateatteri

Mikko Tapani Pitkänen
10.8.2020 klo 18:00

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään ma 7.9.2020 klo 18 Tampereen Komediateatteri. Kahvitus klo 17:30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tarkastuskertomus

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja hänen ollessa erovuorossa

9. valitaan hallituksen 4 jäsentä erovuoroisten tilalle

- erovuorossa ovat Jukka Mäkelä, Jukka Paso, Harri Siuro ja Kristian Vikman

10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat